Ο Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση για δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας

Υπεβλήθη από τον Δήμο Καλαμάτας πρόταση χρηματοδότησης του στην πρόσκληση ΑΤ14 “Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021” του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ».

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου προβολής διπλωματίας στην Καλαμάτα (μοναδικού παρόμοιου στη χώρα), όχι ως στατική διαμόρφωση ενός κτηρίου, αλλά ως δυναμικό σημείο αναφοράς της πόλης. Η διττή οπτική “εντός κι εκτός του Μουσείου” επιχειρεί να το κάνει το πιο ζωντανό κύτταρο της πόλης, με δράσεις μέσα στο κτήριο αλλά και εκτός αυτού, όλες συνεκτικά δεμένες κάτω από τη νέα ταυτότητα της πόλης και του τόπου που, γιορτάζοντας την επέτειο των 200 ετών, επιχειρούν τη σύγχρονη επανάστασή τους.

 

Στην παρούσα φάση η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία και εγκατάσταση ενός ψηφιακού μουσείου με χρήση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, όντας ταυτόχρονα η αφετηρία και η κατάληξη των Θεματικών πολιτιστικών διαδρομών που θα δημιουργηθούν στην πόλη της Καλαμάτας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων με σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της αίτησης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (595.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προερχόμενο από Πόρους του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ