ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!

Στον μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό του Entermessinia.gr μπορείς να πάρεις μέρος μέσω Facebook ή Instagram

FACEBOOK

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

INSTAGRAM

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συμμετοχή στο διαγωνισμό Entermessinia.gr & Mazourka Estate με δώρο πολυτελή διαμονή για ένα ζευγάρι στο Mazourka Estate για 3 διανυκτερεύσεις.
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο www.entermessinia.gr, των εταιρειών που χορηγούν τα δώρα, όπως και οι συγγενείς τους έως και τον 2ο βαθμό εξ αγχιστείας.
2. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και προϋποθέσεις του διαγωνισμού:
α) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω Facebook και Instagram και απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να κάνουν like και να αφήνουν σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού, ταγκάροντας 2 ακόμη φίλους τους.
β) Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία πραγματοποιείται με τοποθέτηση ετικέτας “like” στη σελίδα του www.entermessinia.gr  στο Facebook και αντίστοιχα με follow στο προφίλ του entermessinia.gr στο Intagram. Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να προβεί σε όλες τις ενέργειες, ώστε η συμμετοχή του να θεωρηθεί έγκυρη.
γ) Τo δώρο του διαγωνισμού αποτελείται από:
  • 3 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές κατάλυμα Mazourka Estate στην Ιθάκη
δ) Ο διαγωνισμός διαρκεί από τις 11/07/2019 μέχρι και τις 12/08/2019 στις 23:59 τα μεσάνυχτα. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/08/2019 και μέσα στην ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί το όνομα του νικητή στο www.entermessinia.gr, αλλά και στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μία και μοναδική φορά.
4. Οι νικητές αναδεικνύονται με ηλεκτρονική κλήρωση που γίνεται υπό την επίβλεψη του www.entermessinia.gr, και ειδοποιούνται μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους.
5. Οι νικητές ανακοινώνονται σε σχετικό post στο www.entermessinia.gr και μέσω όλων των λογαριασμών του www.entermessinia.gr στα social networks.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του www.entermessinia.gr δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το συμμετέχοντα έως και 1 ημέρα από την διεξαγωγή της κλήρωσης, το www.entermessinia.gr διατηρεί ρητά και κατά την κρίση του το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση, για να ανακηρύξει άλλο συμμετέχοντα που έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι πέραν από τον νικητή, ταυτόχρονα θα αναδειχθεί και ένας αναπληρωματικός νικητής, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η επανάληψη της διαδικασίας.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκάστοτε νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα μέχρι και 1 ημέρα από την κλήρωση, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μην διαθέσει αυτό κατά την κρίση της.
8. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η τελική παράδοση των δώρων στους νικητές γίνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους νικητές. Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο του, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής με κούριερ.
9. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω του www.entermessinia.gr.
10. Το www.entermessinia.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών στον εκάστοτε διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του εκάστοτε διαγωνισμού.
11. Το www.entermessinia.gr επιπλέον δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας του ή δεν κάνει σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα στοιχεία τους θα παραμείνουν στο www.entermessinia.gr και η διοργανώτρια εταιρεία ρητώς διαβεβαιώνει ότι δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους. Οι νικητές εξουσιοδοτούν το www.entermessinia.gr να εντάξει τα ονόματά τους στην λίστα των νικητών που θα ανακοινωθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει το άρθρο 5 των παρόντων όρων.
13. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η/οι ηλεκτρονική/ες διεύθυνση/εις με τις οποίες συμμετάσχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό του www.entermessinia.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων αποκλειστικά από το www.entermessinia.gr.
14. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι σε περίπτωση που έχουν διαγράψει την/τις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/εις από την λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έπεται και την εκ νέου εισαγωγή της/των ηλεκτρονικής/ών διεύθυνσης/εων στην λίστα αυτή.
15. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.