Το lockdown ψηφίστηκε ως λέξη της χρονιάς από το αγγλικό λεξικό Collins

Το lockdown είναι μια λέξη πιο επίκαιρη από ποτέ το τελευταίο διάστημα σχεδόν στο σύνολο του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, πως το οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων, το οποίο έχουν υιοθετήσει πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο για να αναχαιτίσουν τη διασπορά του νέου κορονοϊού, ψηφίστηκε

πηγή

CollinslockdownΑγγλικόαπόλέξηλεξικότηςΤοχρονιάςΨηφίστηκεΩς