Σέρρες: Σοκ από τον θάνατο του 25 χρόνου. Η έκκληση αυτών που θρηνούν το χαμό από τον κορονοϊό

Σοκ στην τοπική κοινωνία του τοπικού διαμερίσματος της Δήμητρας και γενικότερα του Νομού Σερρών προκάλεσε ο ξαφνικός χαμός από κορονοϊο ενός 25χρονου χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
Δυστυχώς ο θάνατος αυτός απέδειξε ότι ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις με τον νομίατρος Σερρών Αναστάσιο Αναστασιάδη να επισημαίνει πως αναμένει

πηγή

απόαυτώνΈκκλησηθάνατοθρηνούνκορονοϊόπουΣέρρεςΣοκΤοτοντουχαμόχρόνου