Αγγελική: Ο ερχομός ενός άντρα στο σπίτι των Αργυρών αποτελεί απειλή

Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πως η Αθηνά προσπαθεί να εκμαιεύσει πληροφορίες για τα χρήματα που έμπαιναν στον λογαριασμό της Ελένης χωρίς να αποκαλυφτεί. Όταν νυχτώνει, ο Δημήτρης αποφασίζει να συνεχίσει αυτό που άφησε στη μέση…
 “ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επεισόδιο 20”: Ο ερχομός ενός άντρα στο σπίτι των Αργυρών

πηγή

ΑγγελικήάντραΑπειλήαποτελείΑργυρώνενόςερχομόςΣπίτιστοτων