Στον Άρειο Πάγο το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης για τα τραπεζικά στελέχη

Στην κρίση του Αρείου Πάγου τίθεται η τροπολογία που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2019 και έβαλε τέλος στην αυτεπάγγελτη δίωξη κατά τραπεζικών στελεχών για το αδίκημα της απιστίας, ορίζοντας ότι θα διώκονται μόνο κατόπιν έγκλησης των θιγόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με το enikos.gr, η συνταγματικότητα της

πηγή

αντισυνταγματικότηταςΆρειογιαΖήτημαΠάγορύθμισηςστελέχηστοντατηςΤοτραπεζικά