Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Οι αγροτικές εργασίες δεν αποτελούν λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις

πηγή

άνεργοιεγγραφούνμπορούνναΟΑΕΔΠοιοιστονΩς