Ο πάπας Φραγκίσος είναι υπέρ του συμφώνου συμβίωσης ανάμεσα στα ομόφυλα ζευγάρια

Σε μια ιστορική στιγμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την πορεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο εξής, ο Πάπας Φραγκίσκος έγινε ο πρώτος ποντίφικας που πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του συμφώνου συμβίωσης ανάμεσα σε ανθρώπους του ίδιου φύλου, με δηλώσεις που έκανε στο ντοκιμαντέρ «Fransesco»,

πηγή

ΑνάμεσάΕίναιζευγάριαομόφυλαΠάπαςστασυμβίωσηςσυμφώνουτουυπέρΦραγκίσος