Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε την εξάρτησή του – Τα μαλλιά μου άσπρισαν μέσα σε τρία χρόνια

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την εξάρτησή του από τον τζόγο
Ζει σε ένα μόνιμο άγχος ο τζογαδόρος, σε ένα μόνιμο στρες. Τα μαλλιά μου άσπρισαν μέσα σε τρία, τέσσερα χρόνια
Ζει σε ένα μόνιμο άγχος ο τζογαδόρος, σε ένα μόνιμο στρες. Τα μαλλιά μου άσπρισαν μέσα

πηγή

αποκάλυψεάσπρισανγνωστόςεξάρτησήηθοποιόςμαλλιάμέσαΜουσετατηντουτρίαχρονιά