Οι δυο κινήσεις που μας προστατεύουν από τον Νο1 τρόπο μετάδοσης του κορονοϊού

Ο κορωνοϊός SARS-CoV-2, που προκαλεί την επιδημία COVID-19, μεταδίδεται κυρίως μέσω των αερομεταφερόμενων μικροσταγονιδίων, σύμφωνα με νέα ανασκόπηση στοιχείων που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Annals of Internal Medicine.
Ενώ μια ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Indoor Air επιβεβαιώνει την ανασκόπηση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, όταν

πηγή

απόδύοκινήσειςκορονοϊούμαςμετάδοσηςΝο1οιπουπροστατεύουντοντουτρόπο