Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας – Όροι και προϋποθέσεις

Ξεκίνησε σήμερα το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής απασχόλησης που έχει υλοποιήσει ποτέ η Πολιτεία και το οποίο απευθύνεται σε ανέργους και των μακροχρόνια ανάργους. Πρόκειται συνολικά για 100.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Οι επιχειρήσεις μπορούν από σήμερα να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα αναγγελίας πρόσληψης και υπεύθυνης δήλωσης που έχουν ανέβει

πηγή

επιδοτούμενωνΕργασίαςθέσεωνκαιξεκινάόροιπρόγραμμαπροϋποθέσειςσήμεραΤο