Χρόνια ημικρανία: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

H ημικρανία είναι μια από τις συχνότερες μορφές πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν οφείλεται σε κάποια υποκείμενη αιτία, όπως όγκος, ανεύρυσμα εγκεφάλου, κλπ. Είναι η 3η πιο συχνή νόσος στον πλανήτη και αποτελεί την κύρια αιτία νευρολογικής ανικανότητας παγκοσμίως.
Ο πόνος της ημικρανίας είναι

πηγή

αντιμετωπίζεταιΕίναιΗμικρανίακαιπωςΤιχρονιά