Τι προκαλεί το κάπνισμα στα μάτια και την όραση

Το κάπνισμα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλει στην πρώιμη ανάπτυξη του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας, της πιο κοινής αιτίας τύφλωσης στον δυτικό κόσμο.
Πρόσφατες μελέτες έχουν βρει μια συσχέτιση μεταξύ ορισμένων προβλημάτων στα μάτια και κάποιων καρδιαγγειακών (καρδιακών) νόσων.
Πώς επηρεάζει τα μάτια;
Διαβάστε

πηγή

καικάπνισμαμάτιαόρασήπροκαλείστατηνΤιΤο