Προκλητικός Ερτογάν: Βάζουν μπροστά μας ένα κράτος που σε όλη την ιστορία του κρύβεται πίσω από άλλες χώρες

Ξανά προκλητικός ο Ερτογάν .Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σήμερα σε δικαστές με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, δήλωσε:
Ο λόγος της δράσης μας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο έχει στόχο την αναζήτηση του δικαίου και της δικαιοσύνης. Αγνοούν τη μεγάλη έκταση της Τουρκίας 780.000 τετραγωνικών

πηγή

ΆλλεςαπόβάζουνέναΕρτογάνιστορίακράτοςκρύβεταιμαςμπροστάόληπίσωπουΠροκλητικόςσετηντουχώρες