Προειδοποίηση του ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής διαφημίζεται ως φάρμακο κατά της κώφωσης

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του προϊόντος MULTILAN ACTIVE NEW. Αναφέρει ότι το προϊόν, ενώ παρουσιάζεται ως συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο όμως δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο κατά της κώφωσης.
Το MULTILAN ACTIVE NEW διακινείται διαδικτυακά μέσω

πηγή

γιαδιατροφήςδιαφημίζεταιΕΟΦκατάκώφωσηςΠροειδοποίησησυμπλήρωματηςτουφάρμακοΩς