Ξυλοκόπησε την πρώην σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους στον αγιασμό του σχολείου

Μία μάνα σήμερα, μετά τον αγιασμό, χτυπήθηκε από τον άντρα της στον δρόμο, έξω από το σχολείο, μπροστά στο παιδί της! Μπροστά σε όλα τα παιδιά!… Αν είσαι εδώ μέσα στείλε μου μήνυμα, να ξέρεις είμαστε πολλές μάρτυρες! Και δεν είσαι μόνη σου.
Το παραπάνω post

πηγή

αγιασμόμπροστάξυλοκόπησεπαιδίΠρώηνστοστονσύζυγόσχολείουτηντουτους