Εμείς είμαστε τα θύματα της Ελλάδας – Αυτοί είναι οι όροι της Άγκυρας για να ρίξει την ένταση

Η Τουρκία κατήγγειλε ως προϊόν προκατάληψης την τελική διακήρυξη των 7 ηγετών των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως θύμα της Ελλάδας εμφανίζεται η Τουρκία και με μια μακροσκελή ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών θέτει αδιανόητους όρους για να σταματήσει να προκαλεί. Η ανακοίνωση του

πηγή

ΑγκυραςΑυτοίγιαείμαστεΕίναιΕλλάδαςΕμείςέντασηΘύματαναοιόροιρίξειτατηντης