Δεν θα το νιώθατε εάν δεν σας το έλεγα, δεν ανταποκρινόταν η φωνή μου

Πρώτη καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου βρέθηκε η Χάρις Αλεξίου, το βράδυ της Δευτέρας, στο «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1. Σε μια από τις επιλεκτικές τηλεοπτικές της εμφανίσεις, η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε μέσα σε όλα από καρδιάς για την απόφαση να αποχωρήσει από τον χώρο του τραγουδιού.

πηγή

ανταποκρινότανΔενεάνέλεγαθαΜουνιώθατεΣαςΤοφωνή