Συνεχίζει την προπαγάνδα η Τουρκία – Η κοκκινη μηλιά, ο χαλίφης Ερντογάν και στο βάθος η Αγία Σοφία

Συνεχίζει την προπαγάνδα η Τουρκία με τον Ερντογάν να παρουσιάζει τον εαυτό του πανίσχυρο και τη χώρα του να ανθεί υπό την κυριαρχία του ως άλλος Σουλτάνος.
Σε ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών από το υπουργείο Επικοινωνίας παρουσιάζονται οι ένδοξες μέρες των Οθωμανών μέχρι σήμερα που ο

πηγή

ΑγίαβάθοςΕρντογάνκαικόκκινημηλιάπροπαγάνδαΣοφίαστοσυνεχίζειτηνΤουρκίαχαλίφης