Ομπρέλα προστασίας του δήμου Αθηναίων από την πανδημία σε όλη την πόλη

Ένα καλά οργανωμένο και πλήρως συντονισμένο σχέδιο που έχει στόχο να αποτρέψει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη διασπορά του κορονοϊού και να προστατέψει την υγεία των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της πόλης, καθώς και των εργαζομένων του, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τον

πηγή

ΑθηναίωναπόΔήμουόληΟμπρέλαπανδημίαπόληπροστασίαςσετηντου