Η Τουρκία πρέπει επειγόντως να επιδείξει συγκεκριμένη πρόοδο στο κράτος δικαίου

Τη θλίψη της για τον θάνατο της δικηγόρου Εμπρού Τιμτίκ εξέφρασε η Κομισιόν.
Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει πρόοδο στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται βαθιά για τον θάνατο

πηγή

ΔικαίουεπειγόντωςεπιδείξεικράτοςναπρέπειπρόοδοστοσυγκεκριμένηΤουρκία