Βάσεις 2020: Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατρακύλα – Δεν φταίει μόνο το lockdown

Εισαγωγή σε σχολή ακόμα και με 0,6. Πού οφείλεται η κατακόρυφη πτώση στις Βάσεις 2020. Πώς επηρέασε το lockdown, λόγω του κορονοϊού.
Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η κατακόρυφη πτώση των Βάσεων 2020, καθώς το φαινόμενο εισαγωγής σε σχολή με πολύ χαμηλούς βαθμούς συνεχίστηκε και φέτος. Μάλιστα,

πηγή

lockdownΒάσειςΔενκατρακύλαλόγοιμόνοοδήγησανοιπουστηνΤοφταίει