Η Νο1 απειλή για την καρδιά, την πίεση και την χοληστερόλη

Το αυξημένο άγχος που δεν αντιμετωπίζεται επιτυχώς, ισχυρίζονται επιστήμονες, μπορεί να οδηγήσει σε σωρεία προβλημάτων υγείας, από την υπέρταση και το άσθμα έως και το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Έστω πως, υποθετικά, μείνατε στη μέση του δρόμου από λάστιχο, κλειδωθήκατε έξω από το σπίτι ή μπλέξατε σε

πηγή

ΑπειλήγιακαικαρδιάΝο1πίεσητηνχοληστερόλη