Αναστολή σύμβασης εργασίας – Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του Ιουνίου

Νέες διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιούνιο δόθηκαν την Παρασκευή (10.07.2020).
Οι διευκρινίσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας είναι:
– Για τις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και παρατείνεται για

πηγή

ΑναστολήγιαδηλώσειςΔιευκρινίσειςΕργασίαςΙουνίουσύμβασηςτιςτου