Έρχονται δύο νέα προγράμματα για 15.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Σε αντικατάσταση δύο προγραμμάτων του προχωράει ο Οργανισμός σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε. Ειδικότερα το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών και

πηγή

ανέργουςαπόγιαδύοέρχονταιΝέαΟΑΕΔπρογράμματατον