Το 1/5 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να βάλουν μόνιμα λουκέτο λόγω κορονοϊού

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα από τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της COVID-19 και περίπου το ένα πέμπτο υποστηρίζουν ότι κινδυνεύουν να βάλουν μόνιμα λουκέτο εντός τριών μηνών, σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου (International

πηγή

βάλουνεπιχειρήσεωνκινδυνεύουνκορονοϊούκόσμολόγωΛουκέτομικρομεσαίωνμόνιμαναόλοσεΤοτοντων