Έκκληση ΠΟΥ για επιφυλακή – Φόβοι νέας πανδημίας από στέλεχος της γρίπης των χοίρων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «θα διαβάσει προσεκτικά» την κινεζική μελέτη για το νέο στέλεχος του ιού της γρίπης των χοίρων που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ανθρώπινης πανδημίας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού τονίζοντας εκ προοιμίου πως η έρευνα δείχνει ότι δεν πρέπει να μειωθεί

πηγή

απόγιαγρίπηςΈκκλησηεπιφυλακήνέαςπανδημίαςπουστέλεχοςτηςτωνφόβοιχοίρων