Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων από σήμερα: Πώς θα λειτουργεί – Ο μέσος χρόνος αναμονής ανάλογα με το περιστατικό

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχουν υπογράψει ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων καταρτίζεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ και αποτελεί το ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης, όπου απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα Νοσοκομεία. Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό – χειρουργό ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα και διαρθρωμένο σύστημα δεδομένων, όπως τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Αναλυτικότερα, κάθε νοσοκομείο που είναι υπεύθυνο για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων προχωρά στην εκκαθάριση της λίστας που τηρεί, αφού επιβεβαιώσει ότι κάθε ασθενής που είναι ήδη ενταγμένος στην υφιστάμενη λίστα χειρουργείου, επιθυμεί να παραμείνει εγγεγραμμένος σ’ αυτή. Για την τελική επιβεβαίωση της παραμονής ή της διαγραφής των ασθενών στη λίστα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία. Οι ασθενείς για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στην εν λόγω λίστα, διαγράφονται από αυτήν προκειμένου οι λίστες να εκκαθαριστούν.

Ως υπεύθυνος εποπτείας και ελέγχου της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής και όπου δεν υπάρχει, ο Διοικητής, ενώ ως υπεύθυνος για την κατάρτιση και λειτουργία της ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. Επιπλέον κάθε θεράπων χειρουργός εντάσσει στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής ασθενούς. Μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς του, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό βάσει συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης και κριτηρίων, όπου προσδιορίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Το κάθε περιστατικό κατηγοριοποιείται με βάση την εξέλιξη της νόσου. Ειδικότερα, υπάρχουν πέντε κατηγορίες:

Σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και διενέργειας της επέμβασης σε διαφορετικό χρόνο, ο γιατρός οφείλει να ενημερώσει το σύστημα.  Ο ασθενής ενημερώνεται από το νοσοκομείο για την προγραμματισμένη ημερομηνία του χειρουργείου του, πληροφορία που λαμβάνει και από την ΗΔΙΚΑ με email η μέσω της εφαρμογής MyHealthApp.

Την ευθύνη της ορθής τήρησης των καταχωρίσεων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και του προγράμματος των χειρουργείων φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου, η οποία λειτουργεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και εγκρίνει με ψηφιακό τρόπο την εβδομαδιαία Λίστα Προγραμματισμού Χειρουργείων. Έργο της Επιτροπής αποτελεί μεταξύ άλλων ο συντονισμός και η τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του χειρουργείου και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Προχωρώντας δυναμικά με τις μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το σύστημα της Δημόσιας Υγείας, εγκαινιάζουμε από σήμερα την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών. Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας που θα διασφαλίζει τη μείωση του χρόνου αναμονής, θα παρακολουθεί τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και θα διευκολύνει το έργο των γιατρών του ΕΣΥ, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα καθυστερήσεων και παθογένειες του συστήματος σε βάρος των ασθενών. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, με αμείωτο ρυθμό, τις στοχευμένες ενέργειες με στόχο να αλλάξουμε προς το καλύτερο την εικόνα της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:

«Με μεθοδικότητα και επιμονή καθώς και με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την εκκαθάριση και επικαιροποίηση της λίστας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και με απώτερο στόχο να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής των ασθενών. Η διαδικασία ένταξης ασθενών στη λίστα θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του νοσοκομείου, επιδιώκοντας την απλοποίηση, τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Από σήμερα δεν θα μπορεί κανείς να εισάγει ασθενείς στη λίστα χειρουργείων μέσω χαρτιού. Συνεχίζουμε με αφοσίωση και αποφασιστικότητα το έργο μας για να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, όποτε και όπου τις χρειάζεται».

Υπογραμμίζεται ότι με την Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων τα νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν και να οργανώνουν καλύτερα το πρόγραμμα των χειρουργείων τους βάσει των πραγματικών αναγκών. Παράλληλα το Υπουργείο Υγείας θα αποκτήσει τη δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της λίστας των χειρουργείων.

Δείτε εδώ την ΚΥΑ

«Σκοπός μου είναι να κάνω δημόσιο κτήμα την πληροφορία σε όλους τους πολίτες» είπε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι οι ασθενείς πρέπει να ξέρουν τον χρόνο αναμονής. Και όπως σημείωσε στην ΕΡΤ το μέτρο θα κριθεί στην πράξη από τον χρόνο που απαιτείται για το χειρουργείο.

Ωστόσο, όπως είπε, το ποιος χειρουργείται πρώτος έχει να κάνει με τον κάθε γιατρό που εξετάζει την κρισιμότητα της υγείας του εκάστοτε ασθενή. «Η ενιαία λίστα χειρουργείου μας δίνει μια διαφάνεια, μας δίνει μια σειρά, μας μαθαίνει τους μέσους χρόνους αναμονής αλλά εάν κάποιος γιατρός θέλει να βάλει κάποιον ασθενή να προηγηθεί έχει δικαίωμα να το κάνει».

Δεν παρέλειψε να δηλώσει ότι «σοβαρό επιχείρημα κατά των δημόσιων απογευματινών χειρουργείων δεν υπάρχει». Επιπλέον τόνισε ότι το υπουργείο Υγείας θα μετράει τα χειρουργεία σε επίπεδο κλινικής και όχι γιατρού. Ερωτηθείς εάν τα απογευματινά χειρουργεία θα γίνονται και με ιδιώτες αναισθησιολόγους ή μόνο απ’ όλους όσοι εργάζονται στο ΕΣΥ ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «η αρχική φάση της μεταρρύθμισης είναι να γίνεται αυτό αποκλειστικά μέσα από το ΕΣΥ. Σε δεύτερη φάση θέλω να το ανοίξω και σε ιδιώτες. Δεν είναι ακόμα ώρα γι’ αυτό».

Αναφορικά με το εάν υπάρχει περίπτωση να καλύψει το κράτος το κόστος των απογευματινών χειρουργείων ο κ. Γεωργιάδης απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι δεν έχει τα χρήματα που απαιτούνται και «δεν μπορεί να διπλασιάσει τις αμοιβές των γιατρών. Έσπευσε όμως να προσθέσει ότι στο υπουργείο αναζητούν έξυπνες ιδέες για να ενισχύσουν περισσότερο την προσπάθεια των αδύναμων συμπολιτών μας για να χειρουργηθούν το συντομότερο δυνατό. «Ο πρωθυπουργός έχει δείξει ενδιαφέρον για να βρούμε μια λύση και σε αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν πια πολύ μεγάλη αναμονή», είπε ο κ. Γεωργιάδης αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ανακοίνωσης κάποιου σχετικού μέτρου στο μέλλον.

«Όταν κάτι που είναι παράνομο, αλλά όσα κατασταλτικά μέτρα και να έχεις βρει το νομιμοποιείς, μειώνεις την παρανομία» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ