Σύμβαση για τη φυτοπροστασία χώρων πρασίνου

Υπεγράφη την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, μεταξύ του Δημάρχου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», σύμβαση με αντικείμενο την φυτοπροστασία χώρων πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης – διακήρυξης. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 61.324,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια 24 μήνες.

Σύμφωνα με τη Γεωτεχνική Έκθεση που συνοδεύει τη μελέτη της υπηρεσίας, η φυτοπροστασία του φυτικού υλικού σε χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου, αποτελεί ένα πυλώνα της διαχείρισης του, με αντικείμενο τον προσδιορισμό των  προβλημάτων φυτοϋγείας και την επιλογή των κατάλληλων ενεργειών με στόχο την αντιμετώπιση της αρνητικής επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στο αστικό και περιαστικό πράσινο, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Με βάση τη μελέτη που συντάχθηκε σκοπό του έργου είναι η πρόληψη και ο περιορισμό του εντόμου ρυγχοφόρου (Rhynchophorus ferrugineus) και της Παϊσαντίσια (Paysandisia archon) που προσβάλει τα φοινικοειδή τα οποία βρίσκονται  σε δενδροστοιχίες, πλατείες, πάρκα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας. Έκτος από τα έντομα που προσβάλουν τα φοινικοειδή, τις μουριές και άλλα δένδρα, θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης κατά των μασητικών και μυζητικών εντόμων τα οποία προσβάλουν τα φυτά του αστικού πρασίνου καθώς και της κάμπιας των πεύκων και τέλος τις ασθένειες και εχθρούς των χλοοταπήτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ