«Η Διαφορετικότητα μέσα από τα μάτια των παιδιών» – Δράση των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις πραγματοποίησαν δράση για την καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα, με θέμα «Η Διαφορετικότητα μέσα από τα μάτια των παιδιών». Τα παιδιά αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες σε σχέση με διάφορες πτυχές της διαφορετικότητας (διαφυλλική, πολιτιστική κ.ά.) και στην συνέχεια δημιούργησαν στο PowerPoint, με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, μια παρουσίαση.

Στην παρουσίαση μας δείχνουν, το πως τις αντιλαμβάνονται. Έπειτα, καλέστηκαν να «φιλτράρουν» τις πληροφορίες που θα βρήκαν, να καταλάβουν ποιες είναι αληθινές και να δουν, τελικά, πόσο σημαντικές είναι στην καθημερινότητα μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ