Το Αναστάσιμο Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών

Αδελφοί μου αγαπητοί, παιδιά μου αγαπητά, ακούμε τις ημέρες αυτές τον ενθαρρυντικό λόγο: «Μηδείς φοβείσθω θάνατον• ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος»!
Προσδοκούμε αδελφοί μου ανάστασιν νεκρών. Αυτή η προκλητική για τη λογική μας ελπίδα, βασισμένη στο ιστορικό γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, παραμένει η

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ