ΡΑΕ: Αποζημιώσεις για περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε μηχανισμό για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, σχετικά με περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας τόσο υπό κανονικές, όσο και υπό έκτακτες συνθήκες.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:
Καθορισμένος χρόνος αποκατάστασης

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ