Τελομερή: Ο ρόλος που παίζουν στις ασθένειες, τη διάρκεια ζωής και την υγεία

Τα τελομερή είναι οι μικροσκοπικές δομές στα άκρα των χρωμοσωμάτων που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA συνδεδεμένες σε ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών. Στα σπονδυλωτά, η επαναλαμβανόμενη αλληλουχία DNA είναι TTAGGG όπου T, A και G είναι οι βάσεις θυμίνη, αδενίνη και γουανίνη, αντίστοιχα. Τα τελομερή προστατεύουν

πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ