Διαβατήρια: Δεκαετής πλέον η χρονική ισχύς τους

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε από χθε ο διπλασιασμός της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων.
Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από νομοθετική ρύθμιση του ν. 4962/2022, αρ.87 τροποποιήθηκε η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών που θα εκδίδονται στο εξής, από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη από την

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ