Εφηβεία: Η πιο καθοριστική και δύσκολη φάση στη ζωή των παιδιών

Πονοκέφαλος για την πλειονότητα των γονέων, από την στιγμή μάλιστα που θα γεννηθούν τα παιδιά τους, είναι η περίοδος της εφηβείας που θα περάσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους.
Πρόκειται για την πιο καθοριστική φάση στη ζωή των παιδιών και αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο, όπως συνομολογούν και

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ