Κατ’ οίκον εμβολιασμοί στις 25-26 Ιανουαρίου στην Καλαμάτα

Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον εμβολιασμοί στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας.

Η μετακίνηση του αρμοδίου ιατρικού προσωπικού από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί με όχημα του Δήμου.

¸ìâïëéáóìüò õãåéïíïìéêïý ðñïóùðéêïý êáôÜ ôïõ êïñïíïúïý óôï íïóïêïìåßï “Áôôéêüí” ôçí ÐáñáóêåõÞ 8 Éáíïõáñßïõ 2021.
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ