Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας επί της οδού Αναγνωσταρά, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και κατά τις ώρες από 07.00 έως 14.00, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας επί της οδού Αναγνωσταρά στο κέντρο της Καλαμάτας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες διασκόπησης υπεδάφους από ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων επί της οδού Αναγνωσταρά. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς και σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση που θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία επί της οδού θα δοθεί πριν τον προκαθορισμένο χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ