Βελτίωση εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων στο «Νησάκι»

Σε εξέλιξη είναι εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας για τη βελτίωση των υφιστάμενων εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων εντός της πόλης, που έχουν υποστεί φθορές με την πάροδο των ετών και χρήζουν παρεμβάσεων αποκατάστασης, καθώς επίσης και δημιουργίας νέων σε συμβολές οδών που παρατηρείται δυσχέρεια ροής.

Οι εργασίες τις ημέρες αυτές από τον εργολάβο εξελίσσονται σε δρόμους στην περιοχή «Νησάκι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ