Απόφαση σταθμός: Αποζημίωση σε ασφαλισμένη για καθυστέρηση στην έκδοση της σύνταξης

Την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4.350 ευρώ σε ασφαλισμένη λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης στην έκδοση της σύνταξής της αποφάσισε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας.
Το δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί «να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τη ζημία που υπέστη ο

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ