Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων του Δήμου

Aναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων σύμφωνα με την Ανακοίνωση 46734/25-8-2020, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για το διδακτικό έτος 2020-2021, για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας. 

-Τον προσωρινό πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον προσωρινό πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης, μπορείτε να δείτε εδώ.

-Τον πίνακα απορριπτέων, μπορείτε να δείτε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ