Σε  ποια χωριά της Καλαμάτας θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις

AΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ θα γίνουν σε χωριά της Καλαμάτας, σύμφωνα με την διακήρυξη που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ο προϋπολογισμός είναι 400.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης της βατότητας των κεντρικών, αλλά και δευτερευόντων δρόμων, στις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος, Άρφαρών και Καλαμάτας που χρήζουν παρεμβάσεων, καθώς και σε τμήματα δρόμων προς οικισμό Κουταλά, Ακοβίτικα πέριξ της Νέας Εισόδου και προς παλιό χώρο απόθεσης απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή Γιαννιτσανίκων. Θα γίνουν επίσης παρεμβάσεις βελτίωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών και σε άλλους δρόμους – επιφάνειες, που εμφανίσουν προβλήματα και χρήζουν αποκαταστάσεως.

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Α. Ανακατασκευές νέων ταπήτων: τομή με ασφαλτοκόπτη (όπου απαιτείται) καθαίρεση παλαιού τάπητα με φρέζα (ή με σκαπτικό μηχάνημα), ισοπεδωτική (όπου απαιτείται), συγκολλητική και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας.
1. Οδός Κούσκουρη (Βέργα), μετά την Ευαγγελιστρίας
2. Περιμετρική οδός Αιθαίας – Θουρίας, τμηματικές παρεμβάσεις έως την 4η Επαρχιακή Οδό, στροφή πριν από γέφυρα Ξερίλα και συμβολή με την 4η Ε.Ο.
Β. Κατασκευές ταπήτων: ασφαλτική προεπάλειψη, συγκολλητική στρώση, ισοπεδωτική και αντιολισθηρή στρώση όπου απαιτείται και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.
1. Οδός Αγίου Μερκουρίου (Ασπρόχωμα), παλιός τσιμεντόδρομος νότια του κοιμητηρίου περιμετρικά έως την οδό Μπουμπουλίνας – συμβολή με Αθηνών
2. Τμήμα οδού Θερμοπυλών (Ασπρόχωμα), παλιός τσιμεντόδρομος από ανατολικό παράδρομο Νέας Εισόδου έως εγκάρσιο τεχνικό ομβρίων (σχάρες)
3. Παράδρομοι Νέας Εισόδου σε Ασπρόχωμα – Ακοβίτικα
4. Οδός Ανοίξεως (Ακοβίτικα), παλιός τσιμεντόδρομος
5. Περιοχή Μεσορράχη, μετά το ιππικό κέντρο, όπου θα γίνει αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδού από θραυστό υλικό λατομείου (3Α), ενώ η τελική στρώση είναι από διπλή σφραγιστική και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση σε ορισμένα τμήματα
6. Οδός Προφήτη Ηλία – πάροδος Φιλοποίμενος (Αρφαρά): ασφαλτόστρωση φθαρμένων ασφαλτόδρομων – τσιμεντόδρομων

 1. Οδός Ελευθερίας και πάροδοι (Αρφαρά), παλιός τσιμεντόδρομος
 2. Τμήμα οδού Νικηταρά (Βέργα), παλιός τσιμεντόδρομος
  9. Τμήμα οδού Παπαφλέσσα (Βέργα), παλιός τσιμεντόδρομος
  10. Τμήμα οδού Κολοκοτρώνη (Βέργα), παλιός τσιμεντόδρομος
  11. Τμήμα οδού Αγίου Σπυρίδωνος (Βέργα)
  12. Παραποτάμια οδός δυτικά ποταμού Άρι (φθαρμένος ασφαλτόδρομος), από γέφυρα 3ης Επαρχιακής Οδού έως γέφυρα στο ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου Μικρομάνης
  13. Παραποτάμια οδός, συνέχεια τμήματος – ασφαλτόδρομου που εμφανίζει εκτεταμένες ρηγματώσεις, από γέφυρα γηπέδου Μικρομάνης έως διασταύρωση δρόμου προς Καρυδιά
  14. Οδός από κοιμητήριο ενορίας Αγίου Αθανασίου Θουρίας (Παναγίτσα) έως περιφερειακή Θουρίας – Αιθαίας (φθαρμένος τσιμεντόδρομος). Στο τελευταίο τμήμα της οδού (συμβολή με περιφερειακή) που εμφανίζει έντονες φθορές, θα διαστρωθεί ποσότητα ισοπεδωτικής κάλυψης φθορών οδοστρώματος.
  15. Τμήμα οδού Ανθέων (Λαίϊκα), συνέχιση ασφαλτόστρωσης παλιού τσιμεντόδρομου βόρεια της Καζαντζάκη έως Μαραθωνομάχων
  16. Οδός προς Ξηροκάμπι Λαιϊκων (παλιά νταμάρια), παλιός τσιμεντόδρομος
  17. Από συμβολή οδού διεξαγωγής ιπποδρομιών (Πλατύ), νότια του ιπποδρομίου, έως προηγούμενη ασφαλτόστρωση
  18. Οδός προς Άγιο Χαράλαμπο, κοιμητήριο Αγίου Φλώρου, ασφαλτόδρομος φθαρμένος. Επειδή η οδός έχει υποστεί έντονες φθορές σε ορισμένα τμήματα, θα διαστρωθεί επιπροσθέτως ποσότητα ισοπεδωτικής για την κάλυψη αυτών
  19. Εσωτερικό δίκτυο Αγίου Φλώρου, τμηματικές παρεμβάσεις
  Θα γίνει επίσης ασφαλτόστρωση φθαρμένων τσιμεντόδρομων στην Μικρή Μαντίνεια και στη Σπερχογεία, στην οδό Αγίας Κυριακής.
  Γ. Κατασκευές νέων δρόμων: χωματουργικές εργασίες – καθαιρέσεις – εκσκαφές (όπου απαιτείται), κρασπεδόρειθρα (όπου απαιτείται) οδοστρωσία (όπου απαιτείται), καθαίρεση οδοστρώματος, ισοπέδωση με διαμορφωτήρα (όπου απαιτείται), προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλτοτάπητα:
  1. Οδός από συμβολή 3ης Επαρχιακής Οδού βόρεια έως οικία Κόντου Δημ., στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Άριος, όπου θα γίνουν εργασίες διάστρωσης υλικού βάσεως (3Α), ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτοτάπητα
  2. Συνέχιση ασφαλτόστρωσης οδού Β.Α. της κεντρικής οδού πρόσβασης του οικισμού Πλατέος από Π.Ε.Ο. έως λέσχη αερομοντελιστών, όπου θα γίνουν εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης, προεπάλειψης και ασφαλτοτάπητα
  3. Οδός προς παλιό χώρο απόθεσης απορριμμάτων στα Γιαννιτσάνικα, όπου θα γίνουν εκσκαφές – διαμορφώσεις για την αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος, κατασκευή βάσης, προεπάλειψη, ασφαλτοτάπητας.
  Θα γίνουν επίσης εργασίες διάστρωσης υλικού βάσεως (3Α), ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτοτάπητα στο τμήμα δρόμου νότια του κοιμητηρίου Άμμου, καθώς και στο τμήμα που ενώνει δύο κοινοτικές οδούς στον Άρι (πρώην Εξαρχοπουλαίϊκο).

 

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ