Πάνω από 25 εκατ. ευρώ μοιράζει στους μετόχους η Καρέλια Α.Ε. παρά την υποχώρηση κερδών!

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδιαφέρον αναμένεται τον επόμενο μήνα, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της καπνοβιομηχανίας Καρέλιας, στο τραπέζι της οποίας θα… πέσει η πρόταση διανομής μικτού μερίσματος 9,2 ευρώ ανά μετοχή, για την οικονομική χρήση 2017. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρέλιας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει τη διανομή, με τη μορφή μερίσματος, ποσού 25,39 εκατ. ευρώ. Το ποσό, αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 9,20 ανά μετοχή και είναι ίσο με αυτό που καταβλήθηκε στη χρήση 2016, παρά τη μικρή μείωση στα κέρδη. Η μερισματική απόδοση, με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου 2017, διαμορφώνεται σε 3,33%. Η καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ έκλεισε την απελθούσα χρήση με κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 54,71 εκατ. ευρώ έναντι 62,4 εκατ. ευρώ το 2016 ( πτώση κατά 12.27%), με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 209,4 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 3,6% σε σχέση με το 2016 (217,25 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 88,14 εκατ. ευρώ έναντι 91,4 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας πτώση κατά 3,63%.

ΛΙΑΝΙΚΗ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΙ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η βιομηχανία, αναμένει το 2018 ότι οι εγχώριες πωλήσεις της θα κινηθούν πιθανότατα σε χαμηλότερα επίπεδα, λόγω των υψηλών λιανικών τιμών των τσιγάρων εξαιτίας των φόρων και λόγω αύξησης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Ακόμη, σημειώνει ότι ο κύκλος εργασιών της θα μειωθεί κατά 2%, ενδεχομένως, στην περίπτωση που δεν παραταθεί μετά τον Ιούνιο η λειτουργία Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών σε συνοριακούς σταθμούς. Προσδοκά, ωστόσο, ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά. Συγχρόνως η Καρέλιας, αισιοδοξεί για την εξέλιξη των πωλήσεών της στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπές χώρες, όπως τη Βουλγαρία και την Τουρκία, πλην ορισμένων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Γαλλίας, όπου αποφασίστηκε ισχυρότερη φορολογία των τσιγάρων. Μικρή μείωση πωλήσεων, αναμένεται στις χώρες της Άπω Ανατολής, ενώ στη Βόρεια Αφρική προβλέπεται περαιτέρω ίσως κάμψη των εσόδων, η οποία πιθανόν θα αντισταθμιστεί από αυξημένες πωλήσεις στη Δυτική Αφρική.

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η μεγάλη καπνοβιομηχανία, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει ποικιλότροπα την τοπική κοινωνία και φυσικά την οικονομία όχι μόνο της Μεσσηνίας, αλλά ολόκληρης της χώρας, παρά το «εχθρικό» επενδυτικό περιβάλλον, θα παραμείνει και φέτος προσηλωμένη, στα παραδοσιακά προϊόντα καπνού. Όπως υποστηρίζει η διοίκηση της Καρέλιας «τον τελευταίο καιρό, πολλοί ισχυρισμοί από τους ανταγωνιστές μας έχουν δει το φως της δημοσιότητος σχετικά με το μέλλον νέων τεχνολογιών γύρω από το κάπνισμα, όπως το άτμισμα και to Heat not Burn (HnB). Η τεχνολογία HnB έχει αναπτυχθεί ύστερα από πολύ μεγάλες επενδύσεις από τις 4 μεγάλες πολυεθνικές καπνοβιομηχανίες και τα προϊόντα τους προστατεύονται από σειρά πατεντών. Η επένδυση που απαιτείται για την είσοδο στο χώρο αυτό είναι δυσθεώρητη και, κατ’ επέκτασιν, ανέφικτη για την εταιρεία μας. Η τεχνολογία ατμίσματος ή ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι διαφορετική, από την άποψη ότι υπάρχει πληθώρα ανεξάρτητων προμηθευτών τόσο των συσκευασιών ατμίσματος όσο και των απαραίτητων υγρών. Αυτό έχει οδηγήσει σε μία κατακερματισμένη αγορά με αμέτρητους προμηθευτές και με κανάλια διανομής, τα οποία διαφέρουν από αυτά των τσιγάρων, αφού περιλαμβάνουν εξειδικευμένα καταστήματα και πωλήσεις μέσω internet. Η τεχνολογία στον χώρο αυτό μεταβάλλεται επίσης συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Η απήχηση αυτών των εναλλακτικών προϊόντων οφείλεται και στη φορολόγηση τους, η οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερη αυτής των συμβατικών προϊόντων καπνού και, κατ’ επέκτασιν, οδηγεί σε χαμηλές λιανικές τιμές. Κατά πόσον αυτό θα συνεχίσει να ισχύει είναι άγνωστο, όπως επίσης άγνωστη είναι και η νομοθεσία η οποία θα διέπει τελικά τα προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση στο κατά πόσο η αναπροσαρμοσμένη κοινοτική οδηγία η οποία διέπει τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να έχει εφαρμογή και στα υγρά ατμίσματος, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν νικοτίνη ή όχι. Η άποψη της Εταιρείας μας προς το παρόν είναι ότι κάθε προσπάθεια για είσοδο σε οποιονδήποτε από τους δύο αυτούς τομείς, ιδιαίτερα σε αυτό το πρόωρο στάδιο, όπου το κανονιστικό περιβάλλον δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί από τις κυβερνήσεις, είναι εξόχως παρακινδυνευμένη. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους τομείς αυτούς, αλλά εν τω μεταξύ πεποίθησή μας είναι ότι τα συμβατικά προϊόντα καπνού προσφέρουν για την εταιρεία μας σημαντικά προσοδοφόρες ευκαιρίες».

πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ