Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για να «χαλαρώσουν» τα δικαστήρια και στο… φουλ τα συναινετικά διαζύγια!

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την Κυριακή, η πρώτη ολομέλεια μετά τις εκλογές, των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας στην Αθήνα, με το «καυτό» θέμα της διαμεσολάβησης, να βρίσκεται στο επίκεντρο ύστερα από την υποχρεωτικότητα την οποία επιβάλει η κυβέρνηση.

Τα επιμέρους ζητήματα, που παραμένουν με έναν τρόπο… ανοιχτά, είναι πολλά, καθώς η διαβούλευση μέσα στις γιορτές, διήρκησε λίγο και συγκεκριμένα από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, με το Δικηγορικό Σύλλογο της Καλαμάτας ωστόσο, να προλαβαίνει να κάνει, έστω και την τελευταία στιγμή, τις παρατηρήσεις του, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του, Περικλής Ξηρογιάννης, ο οποίος βλέπει θετικά το θεσμό, αλλά ζητά ληφθούν υπόψη ορισμένες σημαντικές παράμετροι. «Η διαμεσολάβηση είναι ένας θεσμός που στη φιλοσοφία του είναι θετικός, καθώς δεν είναι ανάγκη όλες οι διαφορές των ανθρώπων να λύνονται με αντιδικία και στα δικαστήρια, είναι ένα είδος συμβιβασμού, που πάντα όλες οι δικονομίες προβλέπουν να επιχειρείται αρχικά», σημείωσε ο κ. Ξηρογιάννης. Παράλληλα, τόνισε πως ακόμη και ο δικαστής, έχει διατάξεις που του υποδεικνύουν ότι πρέπει πρώτα να επιλύσει την διαφορά των ανθρώπων συμβιβαστικά. «Η διαμεσολάβηση λοιπόν, είναι ένας θεσμός που έχει ήδη από τα προηγούμενα χρόνια ψηφιστεί, πλην όμως δεν έχει εφαρμοστεί τόσο πολύ στην πράξη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επιχειρείται η υποχρεωτικότητα της προσφυγής στην διαμεσολάβηση, καθώς θεσπίζεται μία προδικασία υποχρεωτική που δεν θα μπορεί κάποιος να προσφύγει για ορισμένες αστικές για διαφορές στα δικαστήρια, αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης.  Αν αποτύχει θα συντάσσεται πρακτικό και στη συνέχεια θα προσφεύγει ο διάδικος που ενδιαφέρεται, στα δικαστήρια», σημείωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, δηλώνοντας πως οι δικηγόροι της πόλης, πρόλαβαν να εισάγουν στη διαβούλευση, ορισμένες βασικές παρατηρήσεις. «Οι επιφυλάξεις και οι παρατηρήσεις μας συνίσταται αρχικά στο γεγονός ότι θεωρούμε τη διαμεσολάβηση, ένα καθαρά δικαιοδοτικό έργο που ανήκει στους νομικούς και δη στους δικηγόρους, αφού και ο Κώδικας Δικηγόρων προβλέπει στο άρθρο 36 όπου περιγράφει το έργο του δικηγόρου, πως σε αυτό ανήκει και η διαμεσολάβηση, άρα θεωρούμε ότι οι δικηγόροι, δε χρειάζεται να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται ειδικά, ως διαμεσολαβητές. Έπρεπε να είναι ως τμήμα των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μέσα από τα πτυχία και τους τίτλους των σπουδών τους και όχι να μπορεί όπως προβλέπει ο Νόμος, να είναι διαμεσολαβητής κάποιος απόφοιτος οποιασδήποτε Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», δήλωσε ο Περικλής Ξηρογιάννης, ξεδιπλώνοντας την πρώτη από τις τρεις επιφυλάξεις του κλάδου. «Το δεύτερο, αφορά στην υποχρεωτικότητα της διαδικασίας, καθώς αυτό σημαίνει, ότι σε περίπτωση αποτυχίας, θα υπάρχει μία επιβάρυνση του πολίτη, ο όποιος θα αναγκάζεται αργότερα να προσφύγει στο Δικαστήριο, ενώ το τρίτο ζήτημα, είναι ότι μέχρι στιγμής, οι εκπαιδεύσεις των διαμεσολαβητών γίνονται από ιδιωτικούς φορείς, με αποτέλεσμα να εγείρει ένα θέμα αναφορικά με το ποιος εκπαιδεύει και πως πιστοποιεί. Εμείς θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση, αν τελικά ψηφιστεί ότι θα πρέπει να εκπαιδεύονται και οι δικηγόροι ως διαμεσολαβητές, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να γίνουν φορείς εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν τα μέλη τους και να χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτές, ανθρώπους που έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε να υπάρξουν και διαμεσολαβητές που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν την κοινωνία. Γιατί, αν σκοπός είναι να εξυπηρετήσουμε την κοινωνία σε πιο άμεση και γρήγορη επίλυση, σε σχέση με τις ημερομηνίες που δίνουν τα δικαστήρια, θα πρέπει να υπάρχει και ένας ικανός αριθμός διαμεσολαβητών», παρατήρησε ο πρόεδρος του Συλλόγου της Καλαμάτας, που ζήτησε να υπάρξει και ένα τοπικό μητρώο διαμεσολαβητών, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι όσοι ασκούν το επάγγελμα αυτό στην περιοχή μας. Αναφορικά με το χώρο όπου θα γίνεται η διαδικασία αυτή, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Καλαμάτας, ζητά να είναι τα δικαστήρια, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου, στάθηκε και σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά σε πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα συναινετικά διαζύγια που εφαρμόζονται ήδη και γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου.

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

«Υπάρχει υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων που συντάσσουν τις συμφωνίες, μια διαδικασία που προβλέπει ότι η συμφωνία των συζύγων θα γίνεται 10 ημέρες πριν από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, με θεώρηση από το Ειρηνοδικείο της περιοχής, του γνησίου της υπογραφής. Δηλαδή, οι σύζυγοι, το συμφωνητικό που συντάσσουν και περιλαμβάνει την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων εφόσον υπάρχουν, το υποβάλλουν είτε οι ίδιοι, είτε με πληρεξούσιο οι συμβολαιογράφοι. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης, πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την ημερομηνία να αποδεικνύεται από βεβαίωση του Ειρηνοδικείου του γνησίου της υπογραφής των συζύγων, ώστε να πιστοποιείται ότι μεσολαβεί αυτό το δεκαήμερο. Ο συμβολαιογράφος θα συντάσσει την πράξη που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων, τις ενσωματώνει σε αυτήν, υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, αν είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο του τελευταίου μήνα και βεβαίως, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, όταν έχει να κάνει με διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία ανηλίκων τέκνων», δήλωσε ο κ. Ξηρογιάννης, ο οποίος καταληκτικά τόνισε πως η λύση του γάμου, επέρχεται με την κατάθεση αντίγραφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο που έχει καταχωριστεί η σύσταση του γάμου.

Γεωργία Αναγνωστοπούλου

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ